Od 23.10.2017 sa v našom klube zmenilo vedenie. Viac v sekcii Kto sme/členovia.